Úspěšná recertifikace

Ve dnech 12.-13.8.2020 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit ISO 9001:2015 a GMP+B3. Certifikáty byly vystaveny firmou Lloyd´s Register Quality Assurance na období dalších 3 let.